Osebne bibliografije

Osebno bibliografijo katerega koli avtorja, ki ima vnesene bibliografske enote v sistem COBISS.SI, lahko izpišemo na podlagi priimka in imena avtorja ali 5-mestne šifre raziskovalca ali evidenčne šifre avtorja/raziskovalca ali enolične identifikacijske številke avtorja iz normativne baze podatkov CONOR.SI
Več ...