Novice

28.10.2020

V zadnjih nekaj dneh se vzpostavljanje povezav in ažuriranje citatov za potrebe izpisov v SICRIS-u in COBISS-u ne izvajata zaradi nepredvidenih tehničnih težav z dostopom do servisa Web of Science.

22.09.2020

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.12

Na pobudo Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani ja bila pri izpisu Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani uvedena nova kategorija 1.8 »Izumi in nove sorte rastlin« in spremenjena kategorija 4.6 iz »Patenti (so)avtorstvo prevzetega ali prostega izuma« v »Prenos znanja v gospodarstvo ter širše družbeno okolje«.

11.09.2020

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2019 (Faktor vpliva (1994–2019)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2019 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2019)).

31.07.2020

Pri raziskovalcih so objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 07. 2020 - Ciljni raziskovalni programi »CRP COVID-19«).

24.07.2020

Pri raziskovalcih so objavljeni Podatki za razpise ARRS (21. 07. 2020 - Ciljni raziskovalni programi).

12.06.2020

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (09. 06. 2020 – Mentorji MR).

13.05.2020

Ustvarjena Facebook stran COBISS.net (https://www.facebook.com/cobiss.net)

09.05.2020

Nameščena nova različica COBISS+, V7.11 
Implementirani specializirani univerzitetni portali DiKUL, UM:NIK, mEga iskalnik NUK in Digitalni portal Univerze na Primorskem na skupni programski platformi COBISS+ v okviru projekta Akademske digitalne zbirke Slovenije.

30.03.2020

Ponudik ExLibris je ponudil prost dostop do novic, povezanih z raziskovanjem koronavirusa (COVID-19), in relevantnih možnosti financiranja raziskav glede pandemije (https://www.researchprofessionalnews.com/ in https://www.researchprofessionalnews.com/covid-19-funding-opportunities/)

10.03.2020

Web of Science webinarji v marcu

Arhiv novic