Osebne bibliografije

       

Namigi

  • Osebno bibliografijo katerega koli avtorja, ki ima vnesene bibliografske enote v sistem COBISS.SI, lahko izpišemo na podlagi:

    • priimka in imena avtorja ali
    • 5-mestne šifre raziskovalca ali evidenčne šifre avtorja/raziskovalca ali
    • enolične identifikacijske številke avtorja iz normativne baze podatkov CONOR.SI
  • Če ne vnesemo obdobja (parametrov od leta in do leta), se v bibliografijo vključijo vse bibliografske enote.
  • Razlago posameznega parametra izpisa dobimo tako, da nanj kliknemo.
© 1998-2018 / piškotki